Patena 04-822 /Puszka 04-909

Dostępność:
Patena 04-822 Q23cm h 9cm
Puszka 04-909 !23cm, h15cm