Pan Jezus Zmartwychwstały 221E 120cm

Pan Jezus Zmartwychwstały 221E 110cm