Lichtarz 965 74cm

Dostępność:
Lichtarz 965 o wymiarze 74cm z masy plastycznej
Dostępne w kolorze:
Włoskie złoto - 965W
Biały - 965B
Srebrny - 965S